All manuscripts are provided as Acrobat PDF files


KURRI-KR-79 (5.3Mb)
CONTENTS
 
page
1.
Tetsuji Imanaka
 
1
2.

The Chernobyl Reactor: Design Features and Reasons for Accident

Mikhail V. Malko

11
3.
Boris I. Gorbachev
 
28
4.
Volodymyr M. Pavlovych
 
45
5.
Alexander Gaydar and Oleg Nasvit
 
59
6.
Oleg Nasvit
74
7.
Valery F. Stepanenko, Evgeny M. Parshkov, Viktor A. Sokolov, Mark Yu. Orlov,
Alexander I. Ivannikov, Valery G. Skvortsov, Elena K. Iaskova, Timofey V. Kolizshenkov,
Irina G. Kryukova and Anatoly F. Tsyb
 
86
8.
Volodymyr Tykhyy
 
97
9.
Vladimir P. Matsko and Tetsuji Imanaka
 
103
10.
Igor N. Ryabov
 
112
11.

EPR Dosimetry of Chernobyl Liquidators

Vadim Chumak

 
123
12.

Retrospective Dose Assessment of Inhabitants in the Contaminated Areas of Russia by EPR Measurement of Tooth Enamel

Alexandre I. Ivannikov, Valeri G. Skvortsov and Valeri F. Stepanenko
 
142
13.

Estimations of Radiation Risk for the Population of Contaminated Territory of Belarus

Vladimir A. Knatko, Mikhail M. Komochkov and Alla E. Yanush
 
152
14.
Vladimir A. Knatko and Inga N. Dorozhok
 
160
15.
Marat M. Maksioutov
 
168
16.
Anatoly Ye. Prysyazhnyuk, Volodymir G. Grishtshenko, Zoya P. Fedorenko, Ludmila O. Gulak and Mykola. M. Fuzik
 
188
17.

Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident

Angelina I. Nyagu, Konstantin N. Loganovsky, Tatiana K. Loganovskaya, Viktor S. Repin and Stanislav Yu. Nechaev
202
18.
Alexander N. Arynchyn, Tatiana V. Avhacheva, Nika A. Gres and Ekaterina I. Slobozhanina
231
19.
Mikhail V. Malko
 
240
20.
Galina Snigiryova and Vladimir Shevchenko
 
256
21.
Natalia M. Slozina and Elizaveta G. Neronova
 
268
22.
Larysa Bezdrobna, Tetyana Tsyganok, Olena Romanova, Larysa Tarasenko,
Volodymyr Tryshyn and Ludmila Klimkina
 
277
23.
Stanislav A. Geraskin, Vladimir G. Dikarev, Yevgenia Ya. Zyablitskaya, Alla A. Oudalova and Yevgeniy V. Spirin
 
287
24.
297