Research Divisions

Division of Nuclear Engineering Science

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Research Reactor Safety NAKAJIMA, Ken YAMAMOTO, Toshihiro
HORI, Jun-ichi
TAKAHASHI, Toshiharu
(concurrent)
ISHI, Yoshihiro
(concurrent)
SANO, Tadafumi
Xiuzhong, SHEN
UESUGI, Tomonori
(concurrent)
KURIYAMA, Yasutoshi
(concurrent)
Nakajima Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Material Control UNESAKI, Hironobu TAKAHASHI, Yoshiyuki Lab.’s Web (in Japanese)
Radiation Control TAKAHASHI, Tomoyuki
KINASHI, Yuko
YASHIMA, Hiroshi Lab.’s Web (in Japanese)
Radioactive Waste Management FUKUTANI, Satoshi IKEGAMI, Maiko
SHIBAHARA,Yuji
Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear System MISAWA, Tsuyoshi KITAMURA, Yasunori
(concurrent)
Lab.’s Web (in Japanese)
Environmental Radionuclide Science & Engineering FUJIKAWA, Yoko KUBOTA Takumi
Condensed-matter Chemistry in Actinides YAMAMURA, Tomoo TABATA Chihiro

Division of Quantum Beam Material Science

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Neutron Material Science MORI, Kazuhiro ONODERA, Yohei Lab.’s Web (in Japanese)
Neutron Optics KAWABATA, Yuji HINO, Masahiro ODA, Tatsuro
(concurrent)
NAKAMURA, hidehito
Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Beam Material Science OHKUBO, Yoshitaka TANIGUCHI, Akihiro TANIGAKI, Minoru Lab.’s Web (in Japanese)
Nuclear Radiation Physics SETO, Makoto KITAO, Shinji KOBAYASHI, Yasuhiro
SAITO, Makina
Lab.’s Web
Radiation Material Science SUGIYAMA,Masaaki INOUE, Rintaro SATO, Nobuhiro
MORISHIMA, Ken
(concurrent)
Lab.’s Web (in Japanese)
Materials Radiation Effects KINOMURA, Atsushi XU, Qiu YABUUCHI, Atsushi
(concurrent)
Lab.’s Web (in Japanese)
Isotope Production and Application OHTSUKI, Tsutomu OKI, Yuichi
TAKAMIYA, Koichi
SEKIMOTO, Shun Lab.’s Web (in Japanese)

Division of Radiation Life Science

Division

Professors

Associate Professors
/lecturer

Assistant Professors

Lab.’s Web
Radiation Biochemistry KINOUCHI, Tadatoshi
(lecturer)
SAITO, Takeshi Lab.’s Web
Particle Radiation Biology MASUNAGA, Shin-ichiro TANO, Keizo SANADA, Yu Lab.’s Web
Biomolecular Structure MORIMOTO Yukio CHATAKE, Toshiyuki KAWAGUCHI, Akio
KITA, Akiko
Lab.’s Web (in Japanese)
Biochemical Gerontology
(Endowed Research Section)
FUJII, Noriko TAKATA, Takumi Lab.’s Web

Research Center for Safe Nuclear System

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
NAKAJIMA, Ken
(concurrent)
YABUUCHI, Atsushi
KITAMURA, Yasunori
ODA, Tatsuro
MORISHIMA, Ken
Nuclear Disaster Prevention System UEBAYASHI, Hirotoshi Lab.’s Web (in Japanese)
Accelerator Physics, Engineering and Applications TAKAHASHI, Toshiharu
ISHI, Yoshihiro
UESUGI, Tomonori
KURIYAMA, Yasutoshi
Beam Physics Lab.’s Web (in Japanese)
Thermal Energy System SAITO,Yasushi ITO,Kei
PYEON, Cheol Ho
ITO,Daisuke Lab.’s Web (in Japanese)

Particle Radiation Oncology Research Center

Division

Professors

Associate Professors

Assistant Professors

Lab.’s Web
Particle Radiation Oncology SUZUKI, Minoru KONDO, Natsuko
TAMARI, Yuki
WATANABE, Tsubasa
Particle Radiation Medical Physics SAKURAI, Yoshinori
TANAKA, Hiroki
TAKATA, Takushi